English version Russian version Armenian version Azerbaijan version Georgian version Kazakh version Turkish version Turkmenian version Ukrainian version
AMERIKA ET SEKTORU

Tarım, ABD'nin ulusal ekonomisinin en büyük alanı kapsar ve GSMH'nin %3'ten fazlasını sağlar. ABD iş gücünün yaklaşık %17'si tarımda yer alır, diğer bir deyişle her 6 çalışma alanından biri çiftlikle ilgilidir. Tüm tarım ürünlerinin %22'si (toplam 37 milyar ABD doları) ihraç edilir: Bu toplamın 26 milyar ABD dolarlık kısmı ihraç edilen sığır eti, domuz, koyun eti ve yan ürünlerinden oluşur.

ABD gıda sektörü her yıl 427 milyar ABD doları tutarında ürün üretir. 12 milyon işçi bu sektörde yer alır. Teknik mükemmellik ve ürün işlemedeki yüksek verimlilik Amerikalı çiftçilerin ucuz ürünler üretmesine ve sadece ülkelerindeki değil tüm dünyanın gereksinimlerini karşılamasına olanak sağlar. Ortalama bir çiftçinin ürettiği gıda ürünleri 128 kişiyi beslemeye yeterlidir. Şüphesiz, yüksek verimlilik ve çiftlik ürünlerinin düşük fiyatı ABD et sektörünün tüm dünyanın yemek masasına sığır, domuz ve kuzu eti sağlamasına olanak tanıyor.

Tavuk üretimi

Tavuk, tüm et üretimi türleri arasında en bilinendir. Tavuğun protein, E ve A vitamini açısından zengin olması ve düşük kalorisi nedeniyle bu şaşırtıcı değildir. Diğer et ürünleriyle karşılaştırıldığında az miktarda yağ ve kolesterol içerir. ABD her yıl 14 milyon tondan fazla tavuk eti (tavuk, hindi, ördek), yaklaşık 77 milyon doğal yumurta üretir. Üreticiler, büyümeden dağıtıma kadar yüksek kalite standartlarını sağlarlar.

Izgaralık piliçler, genellikle Delaware’den Teksas’a kadar olan güney doğu bölgesinde yoğunlaşan Amerika tavuk üretim bölgesindeki özel çiftçiler tarafından yetiştirilir. Buğday, protein içeren soya fasulyesi gibi tahılla beslenen ızgaralık piliçler, iklim kontrollü kümeslerde 7 haftada pazar için gerekli boyuta kadar büyütülürler. Tavuk fabrikalarında her gün baştan aşağıya sıhhi temizlik yapılır. Birçok Amerikalı üretici tavuk fabrikalarındaki araştırma laboratuarlarını geliştirmiştir, ayrıca eyaletlerindeki araştırma laboratuarları ve üniversitelerle sıkı işbirliği içindedirler. Bu, kimi tavuk fabrikalarının ABD Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen yüksek standartlara ulaşması imkanını sağlar.

Sığır üretimi

Sığır yetiştirme Amerikan tarımının en güçlü alanlarından biridir. Bir milyondan fazla çiftlik ve hayvan üretme çiftliğindeki hayvan sürüsündeki hayvan sayısı 100 milyonu aşmaktadır.

Sığır üreticileri 3 ana kategoriye ayrılabilir: Çiftçiler ve hayvan üretim çiftliği sahipleri - endüstriyel hayvan sürülerini yönetenler ve matris çiftlik hayvanlarının yanı sıra şişmanlamaları için de sığır yetiştirenler;

Sığır yetiştiricisi operatörleri – şişmanlamadan önce öncelikli gereken kiloyu kazanmalarını sağlayan otlaklardaki genç hayvanların bakıcıları;

Yağlandırma uzmanları – kesimhanelere gitmeden önce uzmanlaşmış çiftliklerde sığırların şişmanlamasıyla ilgilenenler.

Sığır üretiminin herhangi bir aşamasında yer alanlar katı kontrol altındadır. Bu kontrolün amacı son üründe güvenliği ve kaliteyi sağlamaktır.

Domuz üretimi

Domuz üretimi ABD ekonomisinin en önemli bölümüdür. Amerikalı domuz üreticilerinin başarısı, daha yağsız et ürünlerinin üretilmesine olanak sağlayan modern hayvan yetiştirme ve besleme teknolojisine dayanır. Günümüzde üretilen domuzlar, 1950’li yıllarda üretilenlere göre %50 daha az yağ içerir. Başarılı seçim, şişmanlama teknolojisiyle katı olarak düzenlenen çapraz marka hatlarının artışı, harici birikmiş yağ oranını 40’ların başındaki 7.3 sm’den günümüzdeki 2.8 sm oranına düşürmüştür. Amerikan domuzu, Japonya, Meksika, Kanada ve Karayib havzasındaki eyaletlerdeki pazarlarda başarıyla satılmaktadır.

Kuzu üretimi

ABD’de 100 binden fazla kişi genç ve yetişkin koyun eti üretiminde yer alır. Ticari hayvan sürüsü yaklaşık 10 milyon baştır; yıllık üretim 151,36 milyon kilogramı aşar. Kanada ve Meksika, Amerika'daki en gelişmiş koyun pazarıdır.

ABD et endüstrisi, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından geliştirilen kural ve yönergelere uygun çalışır. USDA, et ithalatında yer alan tüm işleme şirketlerinin saygınlığını ve sertifika verilmesini kontrol etmesinin yanı sıra et kalitesini kontrol etme sistemini de denetler.

ÜRÜNLER

Tavuk eti ve yan ürünleri
(Izgara tavuk, tavuk ve hindi bacağı ve kanadı, tavuk ve hindi yarı mamulleri)

Sığır eti ve yan ürünleri
(bütün sığır karaciğeri, sığır kalbi, sığır eti yarı mamulleri)

Domuz eti ve yan ürünleri
(domuz karaciğeri, “Piknik” eti, domuz yan ürünleri)

Lamb
(shoulder, rib, loin, leg)

SJS USA, INC.
U.S. Headquarters
311 North Robertson Blvd., Suite 800, Beverly Hills, California 90211 U.S.A.

E-Voice: +1.323.395.0770
E-Fax: +1.323.395.0707