English version Russian version Armenian version Azerbaijan version Georgian version Kazakh version Turkish version Turkmenian version Ukrainian version
Site map
ÖNÜMLER

Güş eti we subönümler (subproduktlar)
(Gril üçin towuklary, towuk we hindi towugynyň butlaryny (okoroklaryny) we ganatlaryny, towugyň we hindi towugynyň ýarym fabrikatlaryny)

Sygyr etini we sygyr etiniň subönümlerini
(sygyr bagryny bütinleý we kesilen görnüşlerde, sygyr ýüreklerini, sygyr etinden ýarym fabrikatlary)

Doňuz etini we doňuz etinden subönümleri
(doňuz bagryny, “meýdanda oturylyşyk” (“piknik”) atly doňuz etini, doňuz etinden ýarym fabrikatlary)

Lamb
(shoulder, rib, loin, leg)

Balyk we deňiz önümlerini
(takgaz, gyzyl balyk, hek, skumbriýa, stawrida, treska we ş.m.)

Senagatda gaýtadan işlemek üçin et önümlerini
(mehaniki usulda kaklanan (şakgalanan) guş etini, towuk bagryny, guş iç-goşlaryny, süňkli böleklerini we ş.m.)

Et önümlerini
(sosiskalary, kolbasalary, sardelkalary, wetçinalary we ş.m.)

SJS USA, INC.
U.S. Headquarters
311 North Robertson Blvd., Suite 800, Beverly Hills, California 90211 U.S.A.

E-Voice: +1.323.395.0770
E-Fax: +1.323.395.0707