English version Russian version Armenian version Azerbaijan version Georgian version Kazakh version Turkish version Turkmenian version Ukrainian version
MƏHSULLAR / Quşlar

Qril üçün cücə (> 2300 qr.)
Rosterin təsviri elə həmin broylerə də aid edilə bilər. Bütöv roster, içalatı ilə birlikdə assortimentdə adətən həmişə var, lakin toyuğun digər hissələri satışda olmaya bilər. Xüsusi istəkləri olan alıcılar əvvəlcə tədarükçü ilə anbarda ayrı-ayrı digər məhsulların olub-olmamasını müzakirə etməlidirlər.

Broyler(900-2300 qr)
Broyler və frayer (qızartmaya hazır cücə) – ət sənayesi daxilində qarşılıqlı əvəz edilən anlayışlardır. «Broyler» termini daha çox ümumidir və sadələşdirməyə xidmət edir. Bütün təsvirlər broylerin təsvirinə uyğunlaşacaq.

Cavan cücə (600-800 qr.)
İstifadəyə hazır toyuqdur (adətən çəkisi 14-22 unsiyadır) – bu cavan, xüsusi yetişdirilən cinsi fəaliyyətə yetişməmiş quşlar, lakin onlar cücədən böyük və canlıdırlar, taxıl yarması ilə yetişdirilir. Adətən içalatı ilə birgə, yaxud sümüklərinin yarısı çıxarılmış halda əldə etmək mümkündür.

Dənli bitkilərlə yemlənmiş cücə(400-600 qr.)
Taxıl yarması ilə yetişdirilən cücə, bu adətən kiçik, cavan, cinsi fəaliyyətə yetişməmiş quşdur. Adətən assortimentdə içalatı bütöv cücələrdir, skeleti yaxud sümüklərinin yarısı çıxarılmış halda satılır.

Types of products

Poultry parts
(broiler leg quarter, poultry breast, poultry wing)

U.S. Trade Descriptions for Poultry
(click to download pdf catalog document)

SJS USA, INC.
U.S. Headquarters
311 North Robertson Blvd., Suite 800, Beverly Hills, California 90211 U.S.A.

E-Voice: +1.323.395.0770
E-Fax: +1.323.395.0707